BUDOWA DOMÓW Z DREWNA

Tomasz Waszkiewicz

Budowa pomostów

member

Projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy "MÓJ DOM z DREWNA" Waszkiewicz Tomasz dzięki wprowadzeniu do oferty nowych usług i zwiększeniu zatrudnienia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, 1. Oś priorytetowa: „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 „Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000”.

 • Cel projektu:
  Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym poprzez wprowadzenie do oferty firmy nowych usług i zwiększenie zatrudnienia.
 • Planowane efekty:
  Efektem realizacji inwestycji będzie wprowadzenie do oferty firmy dwóch nowych usług, tj. usługi sodowania, czyli czyszczenia różnego rodzaju powierzchni sodą oraz usługi przerobu drewna. Na potrzeby realizacji projektu nastąpi również wzrost zatrudnienia w gminie, której rozwój warunkowany jest siecią Natura 2000.
 • Wartość projektu: 408 483,00 PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich: 232 470,00 PLN

O Firmie

Firma "Domy z Drewna" zajmuje sie budową domów z drewna: w stylu szkieletowym, wykonujemy indywidualne projekty co pozwala nam stale rozwijać nasze umiejętności oferujemy budowę do stanu:
- surowy otwarty
- zamknięty
- a także stan pod klucz

W naszej ofercie

member

...to klient wybiera standard i materiały do wykończenia budowy.
Zajmujemy się także budową wiat altan zadaszeń i innych nietypowych zleceń. Jesteśmy w stanie od podstaw spełnić budowlane oczekiwania kazdego klienta. W naszych projektach zawsze stawiamy na innowacyjność, najnowsze materiały i technologie. Każde zlecenie zawsze jest dla nas nowym indywidualnym wyzwaniem do którego podchodzimy z dużym zaangażowaniem. Zadowolenie naszego klienta za wykonane prace jest naszym priorytetem.

Oferta

Jakiś tekst

Budowa domu w konstrukcji szkieletowej.

Opis...

Budowa Pomostu

Opis...Zakres prac zależy od wymagań inwestora i może zawierać


 • stan surowy otwarty wraz z fundamentami(ewentualnie podpiwniczenie) i kominami.
 • stan surowy zamknięty z ustalonym wcześniej rodzajem pokrycia i stolarką drzwiową i okienną
 • dom pod klucz wraz z wykonamie wszystkich niezbędnych prac potrzebnych do zamieszkania

Oferujemy także budowę pomostów, kładek, ściażek z drewna i kompozytu


 • budowa wiat zadaszeń altan - wystarczy projekt lub szkic a nasza firma wykona każdą budowlę
 • przenoszenie domów z bali
 • Kafarowanie - wbijanie pali drewnianych
 • Wieże widokowe, nietypowe konstrukcje

Galeria

Ostatnie nasze projekty

 • Jakiś tekst opisujący wykonaną pracę lub coś takiego

  Dom Sucha Rzeczka

  Jakiś tekst opisujący wykonaną pracę lub coś takiego

 • Most z drzewa Azobe

  Most z drzewa Azobe

  Azobe to jeden z najtwardszych drzew na świecie nazywany także "żelazne drewno"

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting ndustry.

  Renowacja meczetu w Kruszynianach

  Renowacja pod okiem konserwatora zabytków.

 • Pomost rekreacyjny w gminie Michalowo

  Pomost

  Pomost rekreacyjny w gminie Michalowo

 • Renowacja meczet Bochoniki

  Meczet Bochoniki

  Renowacja meczet Bochoniki

 • Dom z drewna pokryty strzechą

  Dom z drewna pokryty strzechą

  Dom podlaskie

Galeria Pomosty

Ostatnie nasze projekty

 • Jakiś tekst opisujący wykonaną pracę lub coś takiego

  Dom Sucha Rzeczka

  Jakiś tekst opisujący wykonaną pracę lub coś takiego

 • Most z drzewa Azobe

  Most z drzewa Azobe

  Azobe to jeden z najtwardszych drzew na świecie nazywany także "żelazne drewno"

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting ndustry.

  Renowacja meczetu w Kruszynianach

  Renowacja pod okiem konserwatora zabytków.

 • Pomost rekreacyjny w gminie Michalowo

  Pomost

  Pomost rekreacyjny w gminie Michalowo

 • Renowacja meczet Bochoniki

  Meczet Bochoniki

  Renowacja meczet Bochoniki

 • Dom z drewna pokryty strzechą

  Dom z drewna pokryty strzechą

  Dom podlaskie

Zalety budowy domów szkieletowych

 1. Krótki czas budowy : około trzech miesięcy w zależności od projektu.
 2. Bardzo lekka konstrukcja pozwala na obniżeniu kosztów fundamentów, bądz budowy domu na płycie.
 3. Mała grubość ścian zewnętrznych , a co za tym idzie domy drewniane przy tych samych wymiarach mają większą powierzchnię wewnątrz domu.
 4. Technologia "sucha" - budowa konstrukcji domu sprowadza się do montażu elementów, łączonych gwoździami i łącznikami metalowymi. Nie potrzebne są przerwy technologiczne, dzięki czemu zmniejsza się okres budowy (tak zwanych przestojów).
 5. Wysoka ochrona cieplna domu , praktycznie cała grubość ściany jest izolacją cieplną. Przy takiej samej grubości ścian w innych technologiach straty ciepła są kolosalnie większe.
 6. Budowę można prowadzić także w okresie zimy (oczywiście poza fundamentami)
 7. Łatwość przebudowy istniejącego domu a także wygodna modernizacja lub wymiana istniejących instalacji. Zaleta ta jest szczególnie polecana ludziom którzy planują budowę małego domu a z czasem jego rozbudowę.

Wyroby z drewna, rękodzieło, Katarzyna Waszkiewicz

Hobbistycznie tworzymy to, co osiągalne jest dla każdego. Przez wzgląd na przystępną cenę w każdym domu może znaleźć się coś niepowtarzalnego i wyjątkowego z mojej oferty. Powrót do tradycji i zerwanie ze sztucznością. Drewno pozyskujemy w Puszczy Augustowskiej która objęta jest obszarem Natura 2000.

INFORMACJA dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z obowiązkiem na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rodo), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, a także w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Mój Dom z Drewna Tomasz Waszkiewicz.

 • Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Tomasz Waszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mój Dom z Drewna Tomasz Waszkiewicz Jaziewo 103B 16-310 Sztabin.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży lub zleconej przez Panią/Pana usługi oraz wykonanie obowiązków wynikających z umowy, w tym wystawienie faktury
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy oraz wystawienie faktury.
 • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE
 • Dane osobowe mogą zostać przekazane do przetwarzania przez biuro rachunkowe oraz organom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującego przechowywanie dokumentów zawierających dane, w tym w szczególności prawa podatkowego. Dane osobowe będą również przechowywane przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z zawartej umowy.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych ( adres do korespondencji podany w pkt 1, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Pani Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciegoorganizacji międzynarodowej.

Kontakt

Zostaw wiadomość

Kontak

Tomasz WaszkiewiczJaziewo 103A Sztabin Polska


Telefon: 512 278 128

kontakt@mojdomzdrewna.pl